Cisco Banner

Konferencija Cisco dan 2015

Datum:1.4.2015.

Hotel Crowne Plaza, Beograd, Srbija

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na konferenciju Cisco dan, koja će se održati u Beogradu 1. aprila 2015. godine, u hotelu Crowne Plaza.

U okviru ovog događaja imaćete uvid u najnovija tehnološka dostignuća i predstavićemo Vam našu viziju budućnosti. Ovo je prilika da na jednoj od najvećih konferencija u Srbiji čujete nova Cisco rešenja i upoznate se sa dolazećim trendovima za unapređenje poslovanja.

Cisco dan konferencija će okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i inženjere iz oblasti informacionih tehnologija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija.

Rezervišite datum za Cisco dan 2015.

Očekujemo Vas!
Cisco tim


Opšte informacije o konferenciji

Lokacija:

Hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovica 10 , Beograd, Srbija

Termin: 1. april 2015.
Registracija učesnika: 9.00 do 10.00 časova
Prijava: Do 27. marta 2015. na web strani www.ciscoday.com, na kojoj se nalaze sve informacije o konferenciji kao i registracioni formular.
Kotizacija:

Za rane prijave, plaćena kotizacija do 01. marta 2015. iznosi 50 EUR + PDV 20% u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem zvaničnom kursu Narodne Banke Srbije.
PDV nije uračunat u cenu kotizacije.Plaćena kotizacija od 02. marta 2015. do 27. marta 2015. iznosi 80 EUR+PDV u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem zvaničnom kursu Narodne Banke Srbije.

Nakon prijave profakturu za plaćanje ćete dobiti od:
I TEAM, Tadeuša Košćuška 52, 11000 Beograd
Sve informacije u vezi plaćanja možete dobiti na telefone:
+381 11 303 4391, +381 11 303 4390
fax: +381 11 303 4392.

Smeštaj nije uračunat u kotizaciju.

Otkaz učešća:  Prijavljeni učesnik može otkazati učešće na sledeći način:
  - pismeno do 23. marta 2015. bez troškova
  - pismeno posle 23. marta 2015. uz pokriće troškova u visini 30% kotizacije..
Otkaz konferencije: U slučaju više sile Cisco može da otkaže ili prekine konferenciju, tada će kotizacije biti vraćene ili njihov srazmerni deo.
Posebni uslovi: Konferencija je jedinstvena celina, pa parcijalno učešće nije moguće.
Jezik*: Predavanja će biti na srpskom jeziku.
Napomena: Zadržavamo pravo na promene sadržaja i/ili promene predavača. Sve promene biće objavljene na našoj web stranici www.ciscoday.com


Kotizacije:

do 1.3.2015. 50 € +PDV
od 02.03. do 27.03.2015: 80 € +PDV

Platinum Partneri